به سامانه احراز هويت ايرنيک خوش آمديد .

اين سامانه جهت احراز هويت کاربران صاحب دامنه در ايرنيک در اختيار شما قرار گرفته است.
فرايند احراز هويت شامل 3 مرحله اصلي مي باشد.
  • مرحله اول : تاييد آدرس ايميل ثبت شده در ايرنيک.
  • مرحله دوم : ثبت مشخصات هويتي صاحب دامنه بر اساس مشخصات کارت ملي.
  • مرحله سوم ثبت مشخصات تماس و شماره موبايل که به نام صاحب دامنه باشد.
  • مراجعین محترم باستحضار میرساند در حال حاضر احراز هویت کاربران حقیقی ایرانی در حال انجام می باشد، فرایند احراز هویت کاربران حقوقی و خارجی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

  • کاربران و صاحبان دامنه که صاحب چند شناسه کاربری ایرنیک هستند فقط با یک شناسه کاربری احراز هویت را انجام دهند.جهت احراز هویت شناسه های دیگر متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.